За нас


Нашата мисия

Ние осъзнаваме, че пътят към опазване и поддържане на добро здраве преминава през получаване на качествена информация – за лекари, лечебни заведения, медицинска апаратура и технологии. Ето защо ние създадохме медицинска база от данни, която да позволи на интересуващият се по-лесно да намери информация за съответния специалист или здравно заведение на базата на определени критерии.


Нашият екип

Сайтът е разработен от екип специалисти – проектант на бази данни и web-програмисти. Медицински консултант е д-р Георги Ангов, доктор по медицина, специалист невролог и отоневролог с опит, както в областта на държавното здравеопазване, така и в сферата на частното здравно осигуряване и обслужване.Какво предстои

В близките месеци в сайта ще бъдат включени:
· Общопрактикуващи лекари
· Стоматолози и стоматологични центрове
· Санаториуми
· Частни здравно-осигурителни компании
· Производители и вносители на медикаменти и медицинска апаратура
връзка с нас за повече информация