Диагностично-консултативен център II Пловдив

Адрес:  Пловдив бул."Шести септември" 110 п.код 4002
Управител:  д-р Янка Столинова
Има договор с НЗОК. Има договор с БЗОК Закрила. 
Телефон:  032/605803  
E-mail: dkc2_plovdiv@abv.bg  
Сайт: www.dkc2-plovdiv.hit.bg  
"ДКЦ II - ПЛОВДИВ" ЕООД е лечебно заведение за доболнична, специализирана медицинска помощ. Осъществява диагностика, лечение и рехабилитация, експертиза на временна и трайна нетрудоспособност, наблюдение на болни и консултации, медицински свидетелства за шофьори, за сключване на граждански брак, свидетелства за работа. Осъществява профилактични медицински прегледи, съвместно със Служба по трудова медицина.
Има договор с НЗОК, ЗОК "Закрила", "Булстрад Здраве", "България-Здраве", "Евроинс", "Всеотдайност", "Далл богг живот и здраве", "Вайс медика", "Токуда", "Европа".
Осъществява профилактични медицински прегледи, съвместно със Служба по трудова медицина.
Акредитирано с 5 звезди на Министерството на Здравеопазването.
В ДКЦ II работят 38 лекари с висока квалификация. Разполагаме със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания.
Лечебното заведение е разположено в Централната градска част.
 
Пред входа се намира спирка на автобуси № 15, 22, 37, 44, тролейбус № 5, маршрутно такси №16. От западната страна на сградата - на бул."Васил Априлов" са автобусни спирки на № 15, 113 и 222 

Организационна структура
 
Кабинет "Акушерство и гинекология" към ДКЦ II Пловдив 
Акушерство и гинекология / АГ /: клинично изследване на млечни жлези, обучение за самоизследване на млечни жлези, поставяне на влагалищна галенична форма, поставяне или екстракция на влагалищна тампонада, поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства, неоперативно отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства, вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване, отстраняване на чуждо тяло от/или адхезиолиза на влагалището, посткоитален тест, изследване на цервикален скор, поставяне (отстраняване) на подкожни хормонални импланти, абдоминална двуизмерна ехография, неколкократно динамично ехографско проследяване (фоликулометрия). Високоспециализирани дейности:
- Тъканно деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация
- Колпоскопия с прицелна биопсия под колпоскопски контрол
 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605819  
  Нашият екип:  
д-р Гинка Стоянова  д-р Димитър Андреев Танев 
д-р Христина Кръшкова  
  Разполагаме с:  
електрокоагулатор   ехограф с аддоминален и вагинален трансдюсер 
колпоскоп   

Кабинет "Вътрешни болести" към ДКЦ II Пловдив 
Вътрешни болести: електрокардиограма с 12 и повече отвеждания с разчитане, определяне стойността на кръвната захар с глюкомер ултразвуково изследване на вътрешни органи.  
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605824  
д-р Румяна Черпокова  
  Разполагаме с:  
ехограф абдоменална ехография  

Кабинет "Гастроентерология" към ДКЦ II Пловдив 
Гастроентерология: поставяне на газова тръба, извършване на клизми , дуоденално сондиране, отстраняване на чуждо тяло от ректум / без ексцизия /, репозиция на хемороиди, промивка на гастростома и ентеростома, диагностичен ултразвук на коремни органи и ретроперитонеум, ректороманоскопия , проктоскопска биопсия на ректума, аноскопия, дигитално изследване на ректум, ректална тампонада. Високоспециализирани медицински дейности:
- Езофагогастродуоденоскопия +/- биопсия от няколко места и полипектомия
- Фибросигмоидоскопия +/- биопсия от няколко места и ендоскопска полипектомия
- Фиброколоноскопия +/- биопсия от няколко места и ендоскопска полипектомия
 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605807  
  Разполагаме с:  
ректоскоп   фиброгастроскоп  
фиброколоноскоп   

Кабинет "Дерматовенерология" към ДКЦ II Пловдив 
Дерматология и венерология /кожни болести/: оклузивна превръзка на кожна рана, обработка и промивка на кожна рана, инцизия на кожа и подкожна тъкан, остъргване или кюретиране на нокът, нокътно легло, нокътна гънка - без ексцизия, бактериологична натривка на проба от кожа и друга покривна тъкан - нативен препарат - микробиологично изследване, бактериологична натривка на проба от уретра и простата, микроскопско изследване на проба от уретра и простата, бактериологична натривка на проба от женския генитален тракт, микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт, неоперативна обработка на рани, улкуси и други меки тъкани - при първична обработка, кюретиране на кожни лезии ( molluscum contagiosum ) - химиотерапия, електрокоагулация на кожни придатъци, отстраняване на хирургични шевове. Високоспециализирани медицински дейности:
Криотерапия на доброкачествени кожни тумори
 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605822  
д-р Катя Желязкова  

Кабинет "Ендокринология" към ДКЦ II Пловдив 
Ендокринология: интерпретация на диагностични функционални тестове със стимулация на жлезите, интерпретация на диагностични функционални тестове с подтискане на жлезите, преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало, клинично изследване на болен с диабетна невропатия, антропометрична оценка на затлъстяването, инструментални изследвания на болни с диабетна невропатия, интерпретация на остеодензитометрия, определяне стойността на кръвната захар с глюкомер, ехография на щитовидна жлеза Високоспециализирани медицински дейности:
- доплерова сонография на артерии и вени.
 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605805 032/605813  
  Нашият екип:  
д-р Георги Георгиев  д-р Иванка Костова 
  Разполагаме с:  
ехограф щитовидна жлеза и диабетно стъпало  

Кабинет "Кардиология" към ДКЦ II Пловдив 
Kардиология: eлектрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане Високоспециализирани медицински дейности:
- Непрекъснат 24-часов EКГ запис с Холтер монитор
- Ехокардиография
- Сърдечно-съдов тест с натоварване (бягаща пътечка или велосипеден ергометър)
 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605810  
  Нашият екип:  
д-р Васил Бутев  д-р Венцеслав Филипов 
д-р Константин Динев  
  Разполагаме с:  
велоаргометър   ехокардиограф с доплер 
холтер ЕКГ  холтер артериално налягане 

Кабинет "Неврология" към ДКЦ II Пловдив 
Неврология: доплерова сонография на артерии и вени  
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605812  
  Нашият екип:  
д-р Елена Стоянова  д-р Иван Манолов 
  Разполагаме с:  
съдов доплер   

Кабинет "Ортопедия и травматология" към ДКЦ II Пловдив 
Ортопедия и травматология: гипсови превръзки, oтстраняване на чуждо тяло без инцизия от горен крайник (без ръка), отстраняване на чуждо тяло от стъпало без инцизия, oтстраняване на чуждо тяло без инцизия от долен крайник без стъпало, аспирация на бурса, напасване на протеза на горна част на ръка и рамо, напасване на протеза на долна част на ръка и дистално от китка, напасване на протеза над коляното, напасване на протеза под коляното, заместване или смяна на гипсова имобилизация на горен крайник, заместване на гипсова имобилизация на долен крайник. Високоспециализирани медицински дейности:
- Ехографско изследване на стави при деца
- Диагностична и терапевтична пункция на стави
 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605811  
  Нашият екип:  
д-р Анастас Белев  д-р Нерсес Нерсесян 

Кабинет "Оториноларингология" към ДКЦ II Пловдив 
Оториноларингология /уши, нос, гърло/: Риноскопия, локално медикаментозно лечение при епистаксис (каутеризация), предна тампонада при епистаксис, задна назална тампонада, отстраняване на назална тампонада, отстраняване на чуждо тяло от носа, закрито наместване на носна фрактура, мезофарингоскопия, хипофарингоскопия, фарингоскопия, индиректна ларингоскопия, отоскопия Клиничен тест за слух (шепотна и разговорна реч, камертонални проби), промивка на ухо за церумен, отстраняване на вътрелуменно чуждо тяла от ухо, шев при разкъсвания на външно ухо, инцизия в областта на външен слухов проход, парацентеза на тъпанчевата мембрана, коникотомия (по спешност), смяна на трахеостомна канюла (тръба), вземане на биопсичен материал от външно ухо, премахване на адхезии в носа, вземане на биопсичен материал от нос, инцизия на тонзиларни и перитонзиларни структури тоалет след радикална трепанация на ухо, инцизия на носа при възпалителни процеси, трахеостомия (по спешност), проби за проходимост на Евстахиева тръба, пункция на максиларен синус, назален провокационен тест, комплекс от изследвания за откриване на спонтанна вестибуларна симптоматика чрез - Нистагъм с очилата на Френцел, тест за координационни нарушения на Барани, тест за нарушено равновесие, статичен Ромберг, динамичен тест на Бабински -Вайл, Тест на Фукуда.
Високоспециализирани медицински дейности: конвенционална аудиометрия - прагова .
 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605807  
  Нашият екип:  
д-р Валентина Костуркова  д-р Йордан Ганчев 
  Разполагаме с:  
аудиометър   пистолет за пробиване на уши  
ротационен тест   

Кабинет "Офталмология" към ДКЦ II Пловдив 
Офталмология /очни болести/: изследване на зрителна острота, изследване на зенични реакции, изследване на рефракция с предписване на очила, изследване на заден очен сегмент, офталмоскопия (директна или индиректна), тонометрия, екзофталмометрия, изследване на зрително поле - периметрия или кампиметрия, изследване на цветно зрение с цветни таблици, изследване на адаптацията, изследване на акомодацията, изследване с триогледални стъкла, изследване на преден очен сегмент - биомикроскопия, гониоскопия, изследване на централно зрително поле по Амслер, офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия, скиаскопия, субконюнктивна парабулбарна и ретробулбарна инжекция, поставяне или сваляне на очна протеза, промивка на конюнктивален сак, сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища, цветни проби за слъзни пътища, проба на Ширмер, проба на Зайдел, отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюнктива, периметрия. 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605816  
  Нашият екип:  
д-р Радостина Господинова  д-р Тодорка Терзиева 
  Разполагаме с:  
авторефрактометър компютърно измерване на диоптъра  аномалоскоп  
биомикроскоп   компютърен периметър  

Кабинет "Педиатрия" към ДКЦ II Пловдив 
Педиатрия /детски болести/: Специализирани медицински дейности: поставяне на назогастрална сонда, ректално туширане, клизма на дете, вземане на материал за микробиологично изследване, снемане на неврологичен статус, електрокардиограма с 12 и повече отвеждания, диагностичен ултразвук на коремни органи и ретроперитонеума, ехографско изследване на стави при деца. 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605823  
д-р Иван Мумджиев  

Кабинет "Психиатрия" към ДКЦ II Пловдив 
Психиатрия: изследване психичен статус, изследване на социални дисфункции, интервю за функциониране в семейството, друга психиатрична оценка, психиатрична експертна оценка - назначена от съответните инстанции, оценка на суициден риск, оценка на риск от опасност за болния/околните, оценка за задължително лечение, интервю с близки на болния, проследяване на ефекта от медикаментозното лечение (активно, поддържащо и профилактично), друго медикаментозно лечение, сесия за психосоциална рехабилитация, сесия при сексуална дисфункция, посредничество пред социални, административни служби , работодатели и др., сесия за кризисна интервенция, терапевтична сесия с деца и юноши - индивидуална, групова, игрова, назначаване на дезинтоксикираща терапия при зависимости, друга специализирана психиатрична интервенция, спешна мобилна интервенция при възбуда, помраченост, абстиненция и др., консултация на родител(и), близък, попечител и др., сесия с родител и дете за започване на лечение, оценка за развитие и психични функции на дете (юноша), оценка при малтретиране на дете (юноша), сесия с родители при дефицитарни състояния с оглед насочване към рехабилитационни служби, тест за интелегентност, тест за познавателни и други психични функции 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605811  
д-р Никола Панайотов  

Кабинет "Пулмология" към ДКЦ II Пловдив 
Пулмология: вземане на материал за микробиологично изследване, дезобструктивна терапия - само за спешни случаи с дозиращ аерозол, кислородолечение - при спешни състояния, временна трахеостомия за подпомагане на дишането, определяне на витален белодробен капацитет и форсиран експираторен обем за 1 минута, спирометрия. 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605 811  
д-р Илиана Вълканова  
  Разполагаме с:  
спирометър   

Кабинет "Ревматология" към ДКЦ II Пловдив 
Ревматология: тест за обем на движения и функционална оценка на опорно-двигателния апарат, диагностична и терапевтична пункция на стави  
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605806  
д-р Станислава Алиманска  

Кабинет "Урология" към ДКЦ II Пловдив 
Урология: промивка и превръзка на рана, отстраняване на хирургични материали, въвеждане на уретрален катетър, смяна на постоянен уретрален катетър, смяна на нефростома, инстилация на медикаменти в пикочен мехур, прилагане на тетаничен анатоксин, локална анестезия: топикална, инфилтрационна, хирургично лечение при нараняване на скротума, транскутанна аспирация от туника вагиналис, Смяна на цистостомна тръба, промивка на цистостома, промивка на нефростома и пиелостома. Смяна на уретеростома и на уретерален катетър, дилатация на препуциума, инцизия на меки тъкани в областта на гениталиите. 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605813  
  Нашият екип:  
д-р Георги Борнаров  д-р Дечо Стайков 
  Разполагаме с:  
цистоскоп   

Кабинет "Хирургия" към ДКЦ II Пловдив 
Xирургия, малки хирургични интервенции: въвеждане на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър, локална анестезия - инфилтрационна, проводна промивка и превръзка на рана, прилагане на тетаничен анатоксин, отстраняване на хирургични материали, отстраняване на външен имобилизиращ уред (шина, гипс и други), дигитално изследване на ректум, бактериологична натривка на проба от покривна тъкан, бактериологична натривка на проба от оперативна рана, компресивна превръзка, шев на меки тъкани, инцизия на меки тъкани, промивка на раневи дренаж, смяна на ранева тампонада или дренаж, сондиране на фистули, пункция при повърхностни кисти и абцеси (диагностична), промивка на гастростома и ентеростома, ректална тампонада, отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани - без ексцизия, репозиция на хемороиди, ексцизия на доброкачествени тумори от меки тъкани , инцизия на повърхностно разположен флегмон на глава и гръб, ексцизионна обработка при рани, инфекции, изгаряния и шев на меки тъкани до ниво фасция на глава и гръб.
Вземане на биопсичен материал: гърда, кожа и подкожна тъкан, лимфен възел
 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605815 032/605808  
  Нашият екип:  
д-р Ваня Узунова  д-р Веселин Георгиев 
д-р Илия Апостолов  

Клинична лаборатория към ДКЦ II Пловдив 
Хематологични и цитологични изследвания, кръвосъсирване и фибринолиза, изследване на урина и изпражнения, клинично-химични изследвания. 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605817  
д-р Даниела Стоянова  
  Разполагаме с:  
всички необходими апарати хематологични, биохимични, хормонални изследвания  

Микробиологична лаборатория към ДКЦ II 
Микробиологични изследвания, здравни книжки, изследвания за детско заведение. 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605814  
д-р Христина Запрянова  

Образна диагностика-рентген и мамографски център ДКЦ II Пловдив 
Рентген и Мамографски център, ехографии /коремни органи, щитовидна жлеза, млечни жлези/. 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605818 032/605805  
  Нашият екип:  
д-р Алтай Косев  д-р Румен Христов 
  Разполагаме с:  
ехографи коремни органи, щитовидна жлеза, млечни жлези  мамограф  
рентген графии и скопии  

Паразитологична лаборатория към ДКЦ II 
Паразитологични изследвания, здравни книжки, изследвания за детско заведение. 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605814  
д-р Александрия Русинова  

Физиотерапия и рехабилитация, фитнес, солариум, сауна - ДКЦ II Пловдив 
Физиотерапия. Разполага със съвременна апаратура за електролечение, светлолечение, магнитотерапия / комбиниран апарат, последно поколение, за топлолечение, вибромасаж и магнит - единствен в областта/, кинезитерапия, апарати за пасивни движения на горен и долен крайници, / възстановяване след травми/,апарат - лимфапрес - при застойни оттоци на горни и долни крайници след мамектомия, водолечение, лазертерапия, парафинолечение. Съвременна, добре оборудвана фитнес зала, сауна, вертикален турбо солариум, масажи, апарат за измерване индекса на телесна маса.  
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605821  
  Нашият екип:  
д-р Росица Узунова  д-р Янка Столинова 

Център за профилактика и диагностика на заболявания, свързани с менопаузата при жените към ДКЦ II 
 
Пловдив бул."Шести септември" 110 4002 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/605808  
  Нашият екип:  
д-р Алтай Косев  д-р Ваня Узунова 
д-р Илия Апостолов  д-р Румен Христов 
д-р Христина Кръшкова  
  Разполагаме с:  
ехографи   мамограф  
остеоденситометър