Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска"

Адрес:  София ул."Св.Георги Софийски"1 п.код 1431
Управител:  д-р Силви Кирилов
Има договор с НЗОК.  
Телефон:  02/9516996 02/92301 централа  
Сайт: www.alexandrovska-hospital.org/  
Свободен прием за пациенти от цялата страна.  
До болницата се стига с автобус 604 , 72 и тролейбуси 2, 8 и 9. 

Организационна структура
 
Клиника по алергология и клинична имунология към "Александровска" 
Респираторна алергия и атопия, имунопатология, вътрешни, детски и УНГ болести. 
София ул."Св.Георги Софийски" 1  
управител: доц. Васил Димитров 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9230 632 02/9230 231  
  Нашият екип:  
проф. Жени Александрова Милева  доц. Васил Димитров Димитров 
доц. Тодор Александров Йотов  гл.ас. Веселин Иванов Матеев 
гл.ас. Георги Христов Христов  гл.ас. Румяна Тодорова Рачева 
гл.ас. Слави Петков Славов  гл.ас. София Методиева Генова 
гл.ас. Станка Тодорова Христова  гл.ас. Теодора Николаева Вълчева 
ст.ас. Мария Тончева Стаевска  ст.ас. Тихомир Богданов Мусаков 

Клиника по дерматология и венерология към "Александровска" 
Единствена в старната развива детска дерматология. Тук е единствената имунолигична лаборатория, в която се провежда метода на директната имунофлуоресценция и селективна фототерапия,вкл. и PUVA. Лекуват се животозастрашаващи дерматози, малигнен меланом, кожни карциоми, кожни промени при СПИН,  
София ул."Св.Георги Софийски" 1 1431 
управител: проф.д-р Николай Цанков дмн 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9521046 02/9522774  
  Нашият екип:  
проф. Асен Любенов Дурмишев д.м.н.  проф. Николай Константинов Цанков 
доц. Адриана Иванова Лалова  доц. Жана Стоянова Казанджиева 
доц. Кирил Димов Праматаров  доц. Кремена Кръстева Николова 
доц. Нели Игнатова Кирякова  гл.ас. Антон Павлов Стоименов 
гл.ас. Ася Иванова Николова  гл.ас. Георги Петков Пехливанов 
гл.ас. Гриша Стефанов Матеев  гл.ас. Диляна Първанова Нягалова 
гл.ас. Димитрина Кирилова Серафимова  гл.ас. Димитър Стоянов Капнилов 
гл.ас. Емил Иванов Илиев  гл.ас. Зорка Костова Негенцова 
гл.ас. Иван Николов Ботев  гл.ас. Изабела Ланкова Юшкевич 
гл.ас. Красимир Василев Николов  гл.ас. Любка Гаврилова Митева 
гл.ас. Любомир Асенов Дурмишев д.м.  гл.ас. Людмила Иванова Попова 
гл.ас. Мария Борисова Балабанова  гл.ас. Мери Иванова Ганчева 
гл.ас. Снежана Георгиева Василева  гл.ас. Соня Кирова Маринова 
гл.ас. Юлиана Христова Видинова  гл.ас. Янко Манолов Попов 
ст.ас. Елена Петрова Петрова  д-р Емил Тодоров Бърдаров 
д-р Здравка Величкова Демерджиева  

Клиника по ендокринология със сектор по остеопороза към "Александровска" 
Цялата гама заболявания от областта на общата ендокринология и обмяната на веществата 
София ул."Св.Георги Софийски" 1 1431 
управител: проф. д-р Михаил Протич дмн 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9520438 02/9516996/227  
Сайт: www.alexandrovska-hospital.org/  
Прием с направление на пациенти от цялата страна. 
  Нашият екип:  
проф. Михаил Венциславов Протич  доц. Владимир Герчев Христов 
доц. Филип Цонев Куманов  гл.ас. Лиляна Есто Везенкова 
гл.ас. Пламен Радоев Попиванов  ас. Михаил Ангелов Боянов 
д-р Галина Станкева Шейнкова  д-р Димитър Манолов Манолов 
д-р Здравко Асенов Каменов  д-р Наталия Личева Темелкова 
  Разполагаме с:  
доплер за периферни и мозъчни съдове  ехограф за шия и щитовидна жлеза, коремни органи 
остеодензитометър плътност на костната тъкан  

Клиника по кардиология към "Александровска" 
Всички сърдечно–съдови заболявания с помощта на най-модерна апаратура: ЕКГ апарати, Холтер-ЕКГ апарат, Ехокардиограф с цветен доплер и трансезофагеална ЕхоКГ, Coroscop Plus, Siemens, 1999 г., с дигитална обработка на образа за осъществяване на пълен обем инвазивни изследвания (дясна и лява сърдечна катетеризация с манометрия, ангиокардиография, селективна коронарна ангиография /СКАГ/, миокардна биопсия и интервенционално лечение /ПТКА/. 
София ул."Св. Георги Софийски" 1 1431 
управител: проф. д-р Анна Тодорова Еленкова, дмн 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9516996 02/51-73-94  
Сайт: www.alexandrovska-hospital.org/  
  Нашият екип:  
проф. Анна Тодорова Еленкова  проф. Васил Петров Драганов 
доц. Люба Костадинова Терзиева  доц. Румяна Събчева Търновска 
доц. Стефан Веселинов Денчев  гл.ас. Асен Рачев Гудев 
гл.ас. Валентина Балева Андреева  гл.ас. Василка Димитрова Пашева 
гл.ас. Веселка Иванова Гергова  гл.ас. Зоя Кунева Васкова 
гл.ас. Кольо Маринов Бянов  гл.ас. Маргарит Маринов Пенев 
гл.ас. Николина Христова Стоянова  гл.ас. Румяна Радославова Тодорова 
гл.ас. Симеон Иванов Димитров  гл.ас. Сотир Тодоров Марчев 
гл.ас. Тодор Иванов Драганов  гл.ас. Цветан Драгойчев Драгойчев 
ст.ас. Ани Венциславов Маджаров  ст.ас. Марияна Василева Господинова 
ас. Албена Василева Димитрова  д-р Димитрина Дряновска 
д-р Стиляна Халачева  

Клиника по неврология към "Александровска" 
Мозъчно-съдова болест, епилепсия, множествена склероза, миастения, заболявания на периферната нервна система, невродегенеративни заболявания, вертеброгенни заболявания, главоболие, разстройства на съня, деменции, разстройства на вегетативната нервна система и др. Неврорехабилитация, физиотерапия, иглотерапия, акупунктура и акупресура. 
София ул."Св. Георги Софийски" 1 1431 
управител: проф. д-р Пенко Шотеков дмн 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/92301 централа факс: 02/952-67-87  
Сайт: www.worldnn.com/pp/cn  
Договор с НЗОК за мозъчно-съдови заболявания. Преглед без направление при специалисти - около 30 лв.. Автобус 604, 72 и тролейбуси 2, 8 и 9. 
  Нашият екип:  
проф. Пенко Минков Шотеков  доц. Александър Добрев Алексиев 
доц. Величка Николова Мълчанова  доц. Ивайло Людмилов Търнов 
доц. Николай Пенчев Никоевски  доц. Олга Генадиева Григорова 
доц. Силвия Здравкова Черникова  гл.ас. Александър Иванович Шмаров 
гл.ас. Любомир Петров Попов  гл.ас. Силвия Манолова Ванева 
гл.ас. Стайко Иванов Сарафов  гл.ас. Христо Иванов Крушков 
гл.ас. Юлия Йорданова Петрова  ст.ас. Реана Велизарова Стоименова 
ас. Ирен Петрова Петрова  ас. Искра Евтимова Трайкова 
ас. Маргарита Радославова Терзиева  ас. Мелания Михайлова Радионова 
ас. Петя Стефанова Янкова  ас. Правда Йорданова Коева 
д-р Георги Петров Ангов д.м.  
  Разполагаме с:  
доплер сонография  компютърен томограф скенер 
ядрено-магнитен резонанс   

Клиника по неврохирургия към "Александровска" 
Около 1600 операции годишно: невроонкология, съдова неврохирургия, спинална неврохирургия. Единствена развива детска неврохирургия, стереотактична, функционална и ендоскопска неврохирургия. 
София ул."Св. Георги Софийски" 1 1431 
управител: проф. д-р мед. д-р Венцеслав А. Бусарски, дмн 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/952-0427  
Сайт: www.alexandrovska-hospital.org/  
Договор с НЗОК за мозъчно-съдови заболявания. Преглед без направление - около 20 лв., а ден престой в болницата - 33 лв. Автобус 604, 72 и тролейбуси 2, 8 и 9. 
  Нашият екип:  
проф. Венцислав Асенов Бусарски  проф. Кирил Василев Романски 
проф. Симон Арам Унджиян  доц. Христо Цеков Цеков, д.м. 
гл.ас. Васил Христов Каракостов  гл.ас. Димитрина Йорданова Андонова 
гл.ас. Живко Колев Сурчев  гл.ас. Илия Недков Илиев 
гл.ас. Кирил Димчев Георгиев  гл.ас. Мария Викторова Георгиева 
гл.ас. Николай Тодоров Стоянчев  гл.ас. Рафаел Симанто Аврамов 
гл.ас. Румен Владимиров Попов  гл.ас. Стефан Любенов Джендов 
гл.ас. Христо Стефанов Ранилов  ст.ас. Мариан Атанасов Тодоров 
ст.ас. Миглена Петкова Пенева  д-р Любомир Тодоров Нучев 
д-р Румен Тодоров Филипов  д-р Христо Асенов Христов 
  Разполагаме с:  
апарат за перкутанна нуклеотомия   ендоскоп  
лазер   микрохирургичен инструментариум за операции 
стереотаксична апаратура   

Клиника по нефрология към "Александровска болница" 
Нефрология. Лечение на бъбречна недостатъчност, бъбречни инфекции, имунни нефропатии, бъбречна биопсия, глумерулонефрити и др. иагностицират и лекуват всички гломерулни, тулурно-интерстициални и съдови бъбречни заболявания, нефролитиаза, вродени и наследствени нефропатии, бъбречно засягане при системни автоимунни заболявания и имунни васкулити, при диспротеинемии и при диабет, остра бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност във всички стадии. Извършват се специализирани консултации по нефрология и абдоминална ехография в извънработно време, понеделник до четвъртък от 14 ч., записване на тел. 02/9230229, м.с. Елена Савова.  
София ул."Св.Георги Софийски" 1 1431 
управител: доц. Боряна Киперова д.м. 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9520427  
Сайт: www.alexandrovska-hospital.org/  
Приемат се пациенти от цялата страна с всички бъбречни заболявания. До клиниката се стига с тролеи 2, 8 и 9.През арката на Александровската болница, първи павилион вляво. 
  Нашият екип:  
доц. Боряна Киперова  доц. Режина Жак Джераси 
гл.ас. Борис Илиев Богов  гл.ас. Дочка Лазарова Цекова 
гл.ас. Емил Таков Андреев  гл.ас. Мария Христова Стоянова 
гл.ас. Румяна Панайотова Кръстева  ас. Андрей Богомилов Илиев 
ас. Мила Любомирова Дончева  д-р Милена Красимирова Николова 
  Разполагаме с:  
ехограф с доплер   

Клиника по очни болести към "Александровска болница" 
Офталмология, очни болести - глаукома, хирургия на очните придатъци, роговица, травмани състояния на ранна и късна реконструкция на преден очен сегмент, катаракта, витреоретинна/ вкл.аблационна/ хирургия и очни травми.
Лечение на очни състояния свързани със захарния диабет, възпалителни и съдови заболявания на окото, катаракта. Лечение на всички очни заболявания в детска възраст, вродени и наследствени заболявания, очедвигателни разстройства, травми, тумори. Флуоресцеинова ангиография, ултразвукова диагностика и лазер-терапия. Сектор по функционална диагностика. Сектор по имунология и хистология. Сектор по анестезиология и реанимация. Сектор по контактна корекция.
В клиниката по офтамология освен стандартните диагностични методи /боимикроскопия, офталмоскопия, авторефрактометрия, скиаскопия, керетометрия, биометрия, тонометрия, периметрия, гониоскопия и оглед на периферията на ретината с триогледалното стъкло на Голдман/се прилагат редица модерни методи, някои от които уникални за страната:
- апланационна тонометрия по Голдман и Перкинс
- скрининг методи за изследване на централното зрително поле по Фридман
- изследване на централното зрително поле и количествена оценка на резултатите посредством базирана на персонален компютър програма Кампикомп
- метод за установяване на ранни промени при глаукома посредством изследване на слоя на нервните влакна
- съвременни методи за диагностика на моторната и сензорна компоненти на бинокуларното зрение: синоптофор, тест на Баголини, симулантен и алтерниращ приземен кавър-тест, Ланг стерео тест, тристъпен тест, коордиметрия
- флуоресцеинова ангиография
- ултразвукова диагностика на очната ябълка и орбитата
- електроретинография, електроокулография
- комплексна обективна диагностика
- експертиза на нарушенията на цветното зрение
Операциите се извършват под обща или локална анестезия като на пациента се осигурява добро обезболяване и психичен комфорт:
- екстракапсуларна екстракция на катаракта /вътрешно перде/ с имплантация на вътреочна леща
- ултразвукова факоемулсификация на катаракта с имплантация на сгъваема вътреочна леща
- фистулизиращи операции за глаукома /трабекулектомия/, вкл.с апликация на Митомицин –С или 5-флороурацил
- непроникващи операции за глаукома
- комбинирани операции за глаукома и катаракта, вкл. фако-трабекулектомия
- дрениращи имплантанти при неоваскуларна глаукома
- кератопластика / трансплантация на роговица /
- операция за отлепване на ретина
- витреална хирургия с тампониране с газ /С3F8 /, течен силикон или перфлуорокарбонова тежка течност
- операции за конкомитентен и инкомитентен страбизъм /кривогледство /, както и особени форми на страбизъм, вкл.хирургия на косите очни мускули
- крио и лазерлечение на ROP
В клиниката по офтамология се извършват и терапевтични лазерни процедури:
- лазер – коагулация при диабетна ретинопатия и съдови оклузии на ретината
- лазерна профилактика на отлепването на ретината
- лазерна трабекулопластика при глаукома
 
София ул."Св.Георги Софийски" 1 1431 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9230661 02/9230662  
Безплатен прием с направление. Операциите се извършват в модерен операционен блок с 4 зали и 6 операционни маси. Операционната и анестезиологичната апаратура са със съвременни стандарти. 
гл.ас. Стоян Георгиев Доков  

Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия към "Александровска" 
Хирургия на вродени аномалии по повърхността на тялото. Цикатрицициални деформации след изгаряния, доброкачествени и злокачествени тумори на кожата, последствия от отстраняване на тумори. Оперативни намеси по козметични съображения. 
София ул."Св.Георги Софийски" 1 1431 
управител: доц. Димитър Евстатиев - национален консултант 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/5169285 02/952-60-39  
Сайт: www.alexandrovska-hospital.org  
  Нашият екип:  
проф. Валентин Тодоров Коларски  проф. Константин Георгиев Чернев 
гл.ас. Александър Светославов Тодоров  гл.ас. Антония Иванова Донкова 
гл.ас. Венера Йотова Гаврилова  гл.ас. Владимир Тодоров Владов 
гл.ас. Диана Василева Петрова  гл.ас. Жасмина Георгиева Москова 
гл.ас. Иван Емилов Георгиев  гл.ас. Никола Александров Станчев 
гл.ас. Снежка Александрова Иванова  гл.ас. Стефан Георгиев Николов 

Клиника по психиатрия към "Александровска" 
Aмбулаторно и стационарно психиатрично изследване, инструментално-компютърна диагностика, клинико-лабораторни изследвания. Терапевтични програми: фармакотерапия, електроконвулсивна терапия, средова милиотерапия, кризисни интервенции, когнитивно-поведенческа психотерапия, интензивни програми за индивидуална и групова психотерапия, консултативна (лиезон) психиатрия, психосоциална рехабилитация и ресоциализация  
София ул."Св. Георги Софийски" 1  
управител: доц. д-р Алекси Спиридонов 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9516996 02/9230536  
Сайт: www.alexandrovska-hospital.org/  
Лечение на зависимости от алкохол и наркотици. Женска и мъжка психиатрия. Единствената у нас клиника по детска психиатрия. Повечето специалисти имат частен прием. До клиниката се стига с тролеи номера 2, 5, 8, 9. Сградата на клиниката се намира по- близо до ул."Здраве". 

Клиника по урология към "Александровска" 
Операции на бъбреци, пикочния мехур, пикочните пътища, простатата. Трансплантация на бъбреци. 
София ул."Св. Георги Софийски" 1 1431 
управител: проф. Чавдар Славов 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/951-69-96  
Безплатен прием с направление. Намира се в сградата на Алексанровската болница на ул."Пенчо Славейков" , до бариерата на болницата. Стига се с автобус 72. 
  Нашият екип:  
проф. Димитър Петров Цветков  проф. Митко Цветков Цветков 
проф. Петър Колев Панчев  доц. Георги Андреев Тенев 
доц. Димитър Динков Младенов  доц. Йорданка Великова Узунова 
доц. Николина Денчева Бовянска  доц. Стоянка Славчева Атанасова 
доц. Чавдар Крумов Славов  доц. Яне Владимиров Янев 
гл.ас. Александър Димитров Филев  гл.ас. Валентин Петров Владимиров 
гл.ас. Георги Стефанов Венков  гл.ас. Димитър Иванов Топчийски 
гл.ас. Доре Христов Дорев  гл.ас. Иво Илиев Донков 
гл.ас. Маринчо Иванов Георгиев  гл.ас. Михаил Ненов Николовски 
гл.ас. Петър Любенов Симеонов  гл.ас. Петър Петров Иванов 
гл.ас. Симеон Димитров Рангелов  ас. Александър Костов Заимов 
ас. Калоян Михайлов Давидов  ас. Явор Петров Семерджиев 
д-р Иван Вергилов Чуков  д-р Милен Иванов Кацаров 
д-р Светлин Цветанов Димитров  д-р Силви Кирилов Петров 
  Разполагаме с:  
литотриптор за разбиване камъни в бъбреците  

Клиника по хирургични болести към "Александровска болница" 
Гастроентерологична и онкохирургия, чернодробно-жлъчна-панкреатична и ендокринна хирургия.  
София ул."Св.Георги Софийски" 1 1431 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/952-0427  
Безплатен прием с направление. 
  Нашият екип:  
проф. Станислав Баев Баев  доц. Димитър Трифонов 
доц. Евгени Йосифов Аструков  доц. Мариана Добрева Стоянова 
доц. Радослав Стоянов Петков  гл.ас. Георги Асенов Велев 
гл.ас. Георги Тодоров Тодоров  гл.ас. Елка Луканова Симеонова 
гл.ас. Емил Иванов Панайотов  гл.ас. Камен Веселинов Пирински 
гл.ас. Любомир Николов Мазгалов  гл.ас. Матей Атанасов Матеев 
гл.ас. Михаил Кръстев Михайлов  гл.ас. Николай Стоянов Кътев 
гл.ас. Славейко Колев Минев  гл.ас. Стефан Борисов Василев 
ст.ас. Венуел Ботьов Младеновски  ст.ас. Людмил Маринов Велчев 
ст.ас. Николай Горанов Горанов  ас. Антон Господинов Койчев 
ас. Николай Михайлов Гавраилов  д-р Борил Петров 
д-р Ваня Запрянова Павлова  д-р Виолин Петров Петров 
д-р Георги Алексиев  д-р Георги Ангелов Петканешков 
д-р Красин Панайотов Павлов  д-р Никифор Дионисиев Георгиев 
д-р Филип Петров Филев  

Клиничен център по физикална медицина и рехабилитация към "Александровска" 
Консултативни прегледи и лечение на персонал на Александровска болница, на болни изпратени от консултативната поликлиника, както и от лечебните заведения на територията на столицата и страната.
• Консултативни прегледи и лечение на здравно-осигурени пациенти изпратени с направление от общопрактикуващи лекари на територията на столицата.
• Диагностичната дейност включва: електродиагностика, електромиография, кинезиологичен анализ - мануална диагностика, мануално-мускулно тестуване, тестуване на спастични парализи, (извършва се в отделението по физикална терапия на Клиничния Център със сектори електро-светлолечение и кинезитерапия).
• Лечебната дейност включва: електролечение с ниско- средно- и високо-честотни токове, електростимулации, магнитотерапия, ултразвук, светлолечение, лазертерапия, термотерапия (парафин), криотерапия, инхалационна терапия, мануална терапия и кинезитерапия.
• Физиопрофилактичната дейност включва вторична и първична профилактика на пациенти и персонала на МБАЛ със средствата на физикалната терапия. Провежда се кампанийно при епидемии на грип и целогодишно като рутинна практика в някои клиники.
 
Има договор с НЗОК 
д-р Асен Романов Алексиев д.м.  

Нефрологично-трансплатационна клиника с диспансер към "Александровска" 
Стационарно лечение и диагностика на нефрологични заболявания от всякакъв вид и тежест. Стационарна, консултативна и диспансерна дейности за бъбречна трансплантация. Доплерова абдоминална ехография. Пункционна бъбречна биопсия под ехографски контрол. Плазмафереза. 
София ул."Св. Георги Софийски" 1 1431 
управител: доц. П. Симеонов 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9230215 02/9230539  
E-mail: nephcl@abv.bg  
Сайт: www.alexandrovska-hospital.org/  
  Нашият екип:  
проф. Христо Маринов Христов  гл.ас. Анна Георгиева Баланова 
гл.ас. Иван Стефанов Кръстев  гл.ас. Огнян Борисов Георгиев 
гл.ас. Цветанка Димитрова Терзиева  гл.ас. Юри Колев Симеонов 

Център по образна диагностика към "Александровска" 
образни изследвания при заболявания на: мускулно-скелетната система, храносмилателната система, дихателната система, отделителната система, сърдечно-съдовата система, централната нервна система и други. Методи на интервенционалната рентгенология. 
София ул."Св. Георги Софийски" 1 1431 
управител: доц. Васил Хаджидеков - национален консултант 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9230348  
Сайт: www.alexandrovska-hospital.org/  
Диспансер за наблюдение на хора с трансплантиран бъбрек.Лечение на бъбречни заболявания. Стига се с автобус 72. 
  Нашият екип:  
доц. Пенчо Йорданов Симеонов  гл.ас. Емил Паскалев Димитров 
гл.ас. Мария Михайлова Вретенарска  гл.ас. Мария Христова Гичева 
гл.ас. Михаил Митков Димитров  гл.ас. Радослав Николаев Попов 
гл.ас. Радостина Симеонова Марковска  ст.ас. Борелли Кирилов Златков 
д-р Мариана Иванова Панова  д-р Марта Борисова Ортова 
  Разполагаме с:  
ангиограф съдови изследвания  компютърен томограф скенер 
магнитен резонанс   рентген 24 часа , по спешност 
ултразвук коремни органи