Областен диспансер за психични заболявания със стационар

Адрес:  Пловдив бул."Руски" 86 п.код 4002
Управител:  д-р Инко Боранов Кехайов
Има договор с НЗОК.  
Телефон:  032/643241 032/643284 факс: 032/643241  
Приема пациенти от Пловдивска област, насочени от фамилните лекари и специалисти с талон. Диспансеризираните имат свободен достъп по всяко време и без заплащане. Договор с РЗОК за ЕЕГ изследване с номер 345. Специалистите имат свободен прием извън диспансера.  
Транспорт с автобуси 12, 16 , 36 и 116 . 

Организационна структура
 
Диагностично-консултативен блок към "Психодиспансер" 
Диагностика и лечение на лица с изразени социални дисфункции, фамилна психотерапия, невротични и афектифни разстройства, логоневрози /сътрудничество с логопед/, шизофрения, психична коморбидност, епилепсия /под ЕЕГ контрол/. Секторът за борба с наркомании осигурява превантивна, лечебна и психотерапевтична помощ /метадонова програма/. Детско-юношеският кабинет извършва проследяване, диспансеризация , лечение, фамилна и индивидуална психотерапия, социално-правна помощ за деца и юноши до 18 годишна възраст с психични разстройства и умствена изостаналоста, а геронто-психиатричният кабинет за лица над 60 години. Разполага още с кабинети за психологична диагностика, за социално-правна дейност, суицидо и ООД-профилактика, логопедия и лаборатория за електрофизиологично изследване на мозъка.  
Пловдив бул."Руски" 86 4002 
управител: д-р Райна Цветкова Димитрова 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/643241032/643284 факс: 032/643241  
Приема пациенти от Пловдивска област с талон.Диспансеризираните се лекуват безплатно. Свободният прием е извън диспансера. Транспорт с автобуси 12, 16 , 36 и 116 . 
  Нашият екип:  
д-р Димитър Момъков  д-р Инко Кехайов 
д-р Соня Агопян  д-р Цветана Павлова 
  Разполагаме с:  
апарат за електросън   апарат за електрошок  
електроенцефалограф   електрокардиограф  

Отделение "Дневен стационар" към Психодиспансер 
Рехабилитация и ресоциализация на психично болни с тежка степен на социална дисфункция в т.ч. трудовотерапевтичен комплекс. Диагностициране и медикаментозно лечение на страдащи от психични заболявания и разстройства. Психосоциална и трудова рехабилитация. Психохигиена и профилактика на психичното здраве. Трудова-правна и експертна дейност.  
Пловдив бул."Руски" 86 4002 
управител: д-р Надежда Христова Порязова 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/643241032/643284 факс: 032/643241  
Приема пациенти от Пловдивска област с талон.Диспансеризираните се лекуват безплатно. Свободният прием е извън диспансера. Транспорт с автобуси 6, 24, 66, 222 

Отделение за лечение на постравматични стресови разстройства, социален срив и психотерапия към Психодиспансер 
Осъществява психотерапевтично лечение / индивидуална и групова психотерапия, електросън, хипнотерапия, физиотерапия на болни с тревожни и стресови разстройства в криза/ . Използуват се специфични медицински техники и апаратура. 
Пловдив бул."Руски" 86 4002 
управител: д-р Соня Агоп Агопян 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/643241032/643284 факс: 032/643241  
Приема пациенти от Пловдивска област с талон.Диспансеризираните се лекуват безплатно. Транспорт с автобуси 6, 24, 66, 222 
  Разполагаме с:  
апарат за електросън   галваностат физиотерапевтична апаратура 
дарсонвал физиотерапевтична апаратура  магнит физиотерапевтична апаратура 
солукс физиотерапевтична апаратура  тонус физиотерапевтична апаратура 

Отделение за остро психично болни жени към Психодиспансер 
Към отделението се насочват лица с висок суициден риск, обшествено-опасно поведение. Извършва активно антипсихотично лечение, съдебно-психиатрично освидетелствуване , трудово-експертна оценка и диагностично уточняване.  
Пловдив бул."Руски" 86 4002 
управител: д-р Юри Николов Спаски 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/643241032/643284 факс: 032/643241  
Приема пациенти от Пловдивска област с талон.Диспансеризираните се лекуват безплатно. Транспорт с автобуси 6, 24, 66, 222 
  Разполагаме с:  
ЕКГ   електроконвулсатор  
монитор наблюдение на сърдечната дейност  

Отделение за остро психично болни мъже към Психодиспансер 
Към отделението се насочват лица с висок суициден риск, обшествено-опасно поведение. Извършва активно антипсихотично лечение, съдебно-психиатрично освидетелствуване , трудово-експертна оценка и диагностично уточняване.  
Пловдив бул."Руски" 86 4002 
управител: д-р Цветана Николова Райчева 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/643241032/643284 факс: 032/643241  
Приема пациенти от Пловдивска област с талон.Диспансеризираните се лекуват безплатно. Транспорт с автобуси 6, 24, 66, 222 
  Разполагаме с:  
ЕКГ   електроконвулсатор  
монитор наблюдение на сърдечната дейност