Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар - София област ЕООД

Адрес:  София бул. "Столетов" № 67 п.код 1233
Управител:  д-р Пламен Трайчев тел. 02/8310127
Има договор с НЗОК.  
Телефон:  02/9312021 02/9312131 факс: 02/8321156  
E-mail: pt56@omega.bg  
Прием на пациенти от Софийска, Пернишка и Кюстендилска области. Безплатно лечение на онкоболните.  
 

Организационна структура
 
Гинекологичен кабинет към Онкодиспансер София 
Диагностика на онко-гинекологични заболявания и преканцерози. Първични и вторични консултативни прегледи , планиране в "лист на чакащите" за оперативна дейност и/или лъчелечение, палиативно лечение, профилактични прегледи и диспансерно наблюдение.  
управител: д-р Цветанка Киркова 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9312021 в.38 02/9312131 в.38  
В онкологичта се осигурява напълно безплатно лечение. Прегледи по избор на пациента съгласно Наредба 22/1977 год. и доп. 29/2001 год. 

Кожен кабинет към Онкодиспансер София 
Диагностика на онко-дерматологичните заболявания и преканцерози. Първични и вторични консултативни прегледи, планиране в "лист на чакащите" за лъчелечение, палиативно лечение и диспансерно наблюдение, профилактични прегледи.  
управител: д-р Антония Попова 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9312021 в.27 02/9312031 в.27  
На онкоболните се осигурява напълно безплатно лечение. Прегледи по избор на пациента съгласно Наредба 22/1977 год. и доп. 29/2001 год. 

Медико-диагностична лаборатория към Онкодиспансер София 
Лабораторни изследвания на кръв и урина. Обслужва амбулаторно болните в онкологията. 
управител: д-р Паолина Борисова 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9312021 в.47 02/9312131 в.47  
Първа смяна 7 - 15 часа
Втора смяна 12 - 20 часа
 

Образна диагностика към Онкодиспансер София 
Рентгенография и контрастни изследвания, рентгеноскопии. Ехографски прегледи /коремна ехография, млечна жлеза, коремни органи и вагинални изследвания/. Обслужва амбулаторно болните в онкологията. 
управител: д-р Антоан Ангелов 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9312021 в.45 02/9312131 в.45  
Работно време 7.30 - 14.30 часа 

Патолого-анатомично отделение с цитологичен сектор към Онкодиспансер София 
Хистологични изследвания, приготвяне и изследване на цитологични препарати, цитологична диагностика, консултации на препарати. 
управител: д-р Цачо Пейков 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9312021 в.49 02/9312131 в.49  
Работно време 7.30 - 14.30 часа 

Стационарен блок към Онкодиспансер София 
Планова оперативна дейност на онкологични заболявания 
Има договор с НЗОК 
Денонощно дежурство на сестрите и санитарите и лекарско обслужване от 7.30 - 13.30 часа. Съществуват пет отделения:
- Гинекологично отделение с началник д-р Димчо Сарандев - тел. 02/9312021 в. 37 и 02/9312131 в. 37
- Хирургично отделение с началник доц. Спас Иванов к.м.н. - тел. 02/9312021 в. 35 и 02/9312131 в. 33
- Oтделение анестезия и реанимация с началник д-р Анна Иванова. - тел. 02/9312021 в. 34 и 02/9312131 в. 34
- Отделение по химиотерапия с началник д-р Татяна Койнова - тел. 02/9312021 в. 20 и 02/9312131 в. 20
- Онкодерматологично отделение с началник д-р Антония Попова - тел. 02/9312021 в. 27 и 02/9312131 в. 27 - имунорерапия и лъчетерапия
 

Урологичен кабинет към Онкодиспансер София 
Диагностика на онко-урологични заболявания и преканцерози. Първични и вторични консултативни прегледи , планиране в "лист на чакащите" за оперативна дейност и комплексно лечение, палиативно лечение профилактични прегледи и диспансерно наблюдение.  
управител: д-р Владимир Роглев 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9312021 в.40 02/9312131 в.40  
На онкоболните се осигурява напълно безплатно лечение. Прегледи по избор на пациента съгласно Наредба 22/1977 год. и доп. 29/2001 год. 

Химиотерапевтичен кабинет към Онкодиспансер София 
Диагностика на онкологични заболявания и преканцерози. Консултативни прегледи за лекарствено лечение (с цитостатици, хормони и имуномодулатори), планиране в "лист на чакащите" за химиотерапия и оформяне на "История на заболяването", палиативно лечение и диспансерно наблюдение.  
управител: д-р Нели Таринска 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9312021 в.26 02/9312031 в.26  
На онкоболните се осигурява напълно безплатно лечение. Прегледи по избор на пациента съгласно Наредба 22/1977 год. и доп. 29/2001 год. 

Хирургичен кабинет към Онкодиспансер София 
Диагностика на онко-хирургичните заболявания и преканцерози. Консултативни прегледи за лекарствено лечение (с цитостатици, хормони и имуномодулатори), планиране в "лист на чакащите" за оперативна дейност, палиативно лечение и диспансерно наблюдение, профилактични прегледи.  
управител: д-р Кръстю Тихчев 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  02/9312021 в.32 02/9312031 в.32  
На онкоболните се осигурява напълно безплатно лечение. Прегледи по избор на пациента съгласно Наредба 22/1977 год. и доп. 29/2001 год.