Диагностично-консултативен център III - Пловдив ЕООД

Адрес:  Пловдив ул."Васил Левски" 144 п.код 4003
Управител:  д-р Ина Филипова
Има договор с НЗОК.  
Телефон:  032/95-23-19 032/95-16-60  
E-mail: i_filipova@abv.bg  
Договор с НЗОК по специалности - акушерство и гинекология, пулмология, фтизиатрия, гастроентерология, кардиология, ендокринология, нефрология, ревматология, хирургия, ортопедия, неврология, психиатрия, очни болести, УНГ, физиотерапия, педиатрия, урология, дерматология. Клинична лаборатория, рентгенова диагностика. Кодове /по НЗОК/ - 67.32, 45.13, 88.77, 89.5, 88.72, 89.41, 88.76, 81.91, 89.09, 86.11, 40.11, 34.23. Служба по трудова медицина - " ТЕМПО". Свободен прием при хабилитирани лица - 15 лв, при лекари - специалисти - 10 лв. Втората база се намира до Новотел "Пловдив", бул."Марица"53- 57, телефони 032/950864, 032/951962, 032/950865.  
 

Организационна структура
 
Акушерство и гинекология към ДКЦ III - Пловдив 
АГ, акушерство и гинекология, ехография, ранна диагностика  
Пловдив ул. "Васил Левски" 144 4003 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/95-08-64 032/95-19-62  
  Нашият екип:  
д-р Петър Йорданов Джеджоров  д-р Петя Тодорова Тотева 
  Разполагаме с:  
ехограф   

Акушерство и гинекология към ДКЦ III - Пловдив база 2 
АГ, акушерство и гинекология, ехография, ранна диагностика  
Пловдив бул. "Марица" 53 4003 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/95-08-64  
д-р Елена Борисова Бакалова  
  Разполагаме с:  
ехограф   

Вътрешни болести и ревматология към ДКЦ III Пловдив база бул."Марица"57 
Вътрешни болести - ревматология, системни заболявания на съединителната тъкан, синдром на "Сьогрен".  
Пловдив бул. "Марица" 57  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/950865  

Вътрешни болести и кардиология към ДКЦ III Пловдив база 1 
вътрешни болести и кардиология  
Пловдив ул. "Васил Левски" 144  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/952319  
  Нашият екип:  
д-р Веселина Христова Слънкова  д-р Лазар Харитонов Каварджиков 
  Разполагаме с:  
ехограф с цветен доплер за ехокардиография  холтер  

Гастроентерология към ДКЦ III Пловдив база 1 
вътрешни болести и гастроентерология 
Пловдив ул. "Васил Левски" 144  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/952319  
д-р Руска Георгиева Янкова  
  Разполагаме с:  
ректоскоп   фиброгастроскоп  

Дерматология кабинет към ДКЦ III Пловдив 
специализация  
Пловдив ул. "Васил Левски" 144  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/95-19-62 032/95-08-64  
  Нашият екип:  
д-р Веселина Йорданова Николова  д-р Жанета Матева 

Ендокринология към ДКЦ III Пловдив 
ендокринология 
Пловдив ул. "Васил Левски" 144  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/91-85 в.298  
д-р Мария Георгиева Генева  

Ендокринология към ДКЦ III Пловдив база 2 
вътрешни болести и ендокринология, диабет  
Пловдив бул. "Марица" 57  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/950865  
д-р Мария Николова Копаранова  

Кабинет по неврология към ДКЦ III Пловдив 
доплерова сонография на периферни и транскраниални съдове 
Пловдив ул. "Васил Левски" 144 4003 
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/95-23-19 032/9185 в.293  
  Нашият екип:  
д-р Вилияна Николова Монева-Горанова  д-р Илина Георгиева Влашка 
  Разполагаме с:  
цветен доплер   

Кабинет по нефрология към ДКЦ III Пловдив 
доплерова диагностика на бъбречни артерии 
Пловдив ул. "Васил Левски" 144  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/951654 032/950864  
  Нашият екип:  
д-р Даниела Димитрова Прокопова  д-р Ина Стоянова Филипова 
  Разполагаме с:  
ехограф   цветен доплер  

Кабинет по урология към ДКЦ III Пловдив 
андрология, сексология 
Пловдив ул. "Васил Левски" 144  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/952319  
  Нашият екип:  
проф. Стефан Атанасов Мандевски дмн  д-р Станимира Колева Кодинова 
  Разполагаме с:  
ехограф   

Клинична лаборатория към ДКЦ III Пловдив 
 
Пловдив ул. "Васил Левски" 144  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/952319 032/9185 в.376  
  Нашият екип:  
д-р Ваня Димитрова Иванова  д-р Соня Георгиева Кръстева 

Ортопедия и травматология към ДКЦ III Пловдив 
Ортопедия и травматология 
Пловдив ул. "Васил Левски" 144  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/952319  
  Нашият екип:  
д-р Божидар Стефанов Велеганов  д-р д-р Митев 

Очен кабинет към ДКЦ III -Пловдив 
специализация  
Пловдив ул."Васил Левски" 144  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/9185 в.299  
д-р Величка Янкова Лесова  

Очен кабинет към ДКЦ III -Пловдив база 2 
офталмология, очни болести 
Пловдив бул."Марица" 53  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/950864  
  Нашият екип:  
д-р Пламен Пантелеев Димитров  д-р Румяна Георгиева Апостолова 

Рентген към ДКЦ III Пловдив 
Всички видове рентгенографии - урографии, ехографи, абдоминална, простата, щитовидна жлеза. 
Пловдив ул. "Васил Левски" 144  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/952319  
  Нашият екип:  
д-р Елка Симеонова Велкова  д-р Киро Димитров Димитров 
  Разполагаме с:  
рентген   

УНГ кабинет към ДКЦ III Пловдив база 1 
отоскопия, аудиометрия, слухопротезиране, алергология 
Пловдив ул."Васил Левски" 144  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/9185 в.252 032/952319  
д-р Николина Петкова Иванова  

УНГ кабинет към ДКЦ III Пловдив база 2 
отоскопия, аудиометрия 
Пловдив бул."Марица" 57  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/95-08-65  
  Нашият екип:  
доц. Яни Петков Ковачев кмн  д-р Лилия Найденова Милинич 

Физиотерапия към ДКЦ III Пловдив 
Електро- и светлолечение, електростимулация, парафин, инхалационна, лазерна и мануална терапия, лечебна гимнастика и масаж при остеоартроза, артрити, състояния след травми и фрактури, дискова болест, неврити, радикулити, слединсултни състояния, гръбначни изкривявания,ДЦП, отити, синузити, тонзили, пневмонии, бронхиална астма, конюктивити, хордеолоза, аднексит, стерилитет, цистит, простатит, рани, псориазис, инфилтрати, остеопороза, затлъстяване, болкови синдроми, антицелулитна програма. 
Пловдив ул. "Васил Левски" 144  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/9185 в.381  
д-р Златина Георгиева Спасова  

Фтизиатрия и пулмология към ДКЦ III Пловдив 
функционално изследване на дишането 
Пловдив ул. "Васил Левски" 144  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/952319  
  Нашият екип:  
д-р Васил Иванов Анастасов дм  д-р д-р Иванчева 
  Разполагаме с:  
ФИД функционално изследване на дишането  

Хирургичен кабинет към ДКЦ III Пловдив база 1 
малки хирургични интервенции 
Пловдив ул. "Васил Левски" 144  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/952319 032/9185 в.477  
  Нашият екип:  
д-р Димчо Димитров Аргиров  д-р Румен Ралинов Хаджийски 

Хирургичен кабинет към ДКЦ III Пловдив база 2 
малки хирургични интервенции 
Пловдив бул. "Марица" 57  
Има договор с НЗОК 
Телефон:  032/950864  
д-р Тенчо Танчев Стоянов